Hvordan lage et budsjett for din nettbutikk?

Hvordan lage et budsjett for din nettbutikk?

Budsjett et det viktigste dokumentet i bedriftene jeg driver - i denne artikkelen skal jeg forklare hvorfor, hva et budsjett bør inneholde og nederst finner du en mal slik at du kan lage et budsjett for din egen nettbutikk. 

Det tok meg litt tid å skjønne hvorfor et budsjett er så viktig å ha for nettbutikkene. Tidligere skjønte ikke hvordan budsjettene skulle gjøre en forskjell, men nå som jeg ser tilbake er det helt kritisk at vi har hatt budsjetter og nå er budsjettet helt avgjørende for at vi i det hele tatt skal kunne jobbe. 


Et budsjett er viktig av flere grunner:


  • Når du setter opp et budsjett og faktisk tenker gjennom tallene, finner du svakheter i selskapet, for eksempel for høye varekostnader eller for høye faste kostnader 
  • Å lage et budsjett gir deg muligheten til å designe året på forskudd, som 1. gir en form for visjon og planen for det kommende året 
  • Når du har et budsjett klart, kan du allerede begynne med kampanjeplanleggingen 
  • Når budsjettet er klart, står resten på gjennomføringsevne, for når du vet hvor du skal, kan du fokusere 100% på å komme deg dit. 

Hva bør et budsjett inneholde?


Å lage et budsjett er ikke særlig vanskelig, men det krever at du faktisk tenker. Hele poenget er at det skal være så nøyaktig og gjennomtenkt som overhodet mulig. Budsjettene vi lager er fordelt på følgende måte:


  • Øverst: Topplinje/omsetning (inkludert og ekskludert mva)

Variable kostnader (kostnader som varierer basert på omsetningen)


  • Varekostnad 
  • Markedsføringskostnader
  • Fraktkostnader
  • Emballasje for forsendelse
  • Transaksjonsgebyr (betalingstjenester)

Dekningsbidrag: Omsetning minus variable kostnader (et veldig viktig tall)


Faste kostnader (kostnader du har uavhengig av om du omsetter eller ikke)


Dette kan typisk være regnskapsfører, lønn, kontor, strøm, abonnement på ulike softwares etc. GPSen i bedriften


Budsjettet, kampanjeperioder og aktiviteter går hånd i hånd. Si at du for eksempel har en varekostnad på 50% på fullpris (du selger en vare for 800kr eks mva, som koster 400kr). Hvis du da har 20% rabatt under Black Week, går varekostnaden opp for utsalgsprisen går ned - i dette tilfellet går varekostnaden opp fra 50% til 62.5% (400kr/640kr eks mva). Det vil også påvirke fraktkostnadene i prosent for den perioden, da fraktkostnaden blir en større andel av omsetningen. 


Dette vil påvirke marginene i den perioden, men kanskje du ikke trenger å bruke like mye på markedsføring og samtidig omsette for mer - da kan det hende at dekningsbidraget øker. 


Så det er viktig at du legger inn nøyaktige tall basert på kampanjeplanen du tenker å ha i budsjettet, slik at det faktisk er mulig å oppnå. 


Eksempel:


Kostnad ved full pris: 


Utsalgspris: 800kr eks mva (1000kr ink mva)

Varekostnad: 400kr (50%)

Markedsføring: 160kr (20%)

Frakt: 64kr (8%)

Transaksjonsgebyr: 2%


Dekningsbidrag: 20%


Kostnad ved 20% rabatt:


Utsalgspris: 640kr (800kr ink mva)

Varekostnad: 400kr (62,5%)

Markedsføring: 64kr (10%)

Frakt: 64kr (10%)

Transaksjonsgebyr: 2%


Dekningsbidrag: 15,5%Husk å følge opp


Poenget med et budsjett er å oppnå det, et budsjett er som et mål. Når budsjettet er laget, begynner arbeidet og en viktig del av arbeidet er å følge det opp. Fra uke til uke eller fra måned til måned.


Hvis du ikke følger opp budsjettet jevnlig, som innebærer å gå igjennom hver enkelt post å sjekke hvordan det faktiske forbruket er (for eksempel reelle  markedsføringens kostnader i forhold til hva du budsjetterte med), ser du ikke hvordan du ligger an og det blir vanskelig å gjøre endringer hvis ting ikke går som planlagt. 


Venter du for lenge med å sjekke alle postene, kan det ofte være for sent. Jeg lærte en viktig ting på en workshop hos en i 2021, og det var nettopp dette - hvis du ikke sjekker kontoutskriften og regnskapet før i slutten av året, er det kostnader du kunne kvittet deg med, som nå er for sent å kvitte seg med. 


Jeg har laget en budsjettmal som du kan bruke for din bedrift - gå til budsjettet her.

Håper dette var nyttig!

Tilbake til bloggen

Legg igjen en kommentar