PMI-indeks

PMI lavest på to år: kostnadenes effekt

September 2020 er sist gang man så lavere aktivitet i norsk økonomi enn nå, ifølge PMI-tall. Alt henger sammen med verdensgangen.

Aktiviteten i norsk økonomi fortsetter nedgangen etter atter en nedgang i juli ifølge nye tall fra DNBs PMI-indeks. Dette er det laveste siden september i pandemi året. Det er ikke bare i Norge man har disse tallene, men i nabolandet Sverige og resten av Europa.

PMI

PMI er en Innkjøpssjefsindeks som forkortes fra purchasing managers index. Det er en økonomisk indikator som består av månedlige statistikker og rapporter for industribedrifter innen den private sektoren. Indeksen spørreundersøker innkjøpssjefers handlemønster av materiale som trengs for at selskapet skal produsere produktene sine. 

PMI måler hovedsakelig vareflyten og ordreinngang, men har underindekser som plukker opp utviklingen i blant annet produksjon, sysselsetting og lagervarebeholdning. 

Spørreundersøkelsen blir gjort på mange bedrifter. En samlet verdi mellom 0-100 viser fallende/økende aktivitet hvorav 50 indikerer samme nivå fra sist måling. Jo nærmere 100, desto flere bedrifter melder stor aktivitet og jo nærmere null vice versa. I november 2021 var PMI-indeksen på hele 63,67, høyeste på 6 år. 

Siden indeksen måles likt over hele verden, blir det simplere å sammenligne. I tillegg er indeksen ganske så presis og troverdig, noe som fanger opp den økonomiske aktiviteten tidligere enn statistikker. Derfor blir denne indeksen fulgt av mange øyne i aksje- og valutaverden.

PMI

Mer inn, mindre ut

Flere av underindeksene har en nedgang, foruten om vareinnkjøp, som nemlig steg. Dette utgjør en høyere lagerbeholdning, men færre ordre. Dette reflekterer at de fleste har forberedt et høyere etterspørsel enn det markedet tilbyr. Dette er andre måned på rad hvor vi ser lignende tall. Lager indeksen i august var i overkant av 56 poeng.

Et speilbilde av verdensgangen

De fleste økonomer er ikke i sjokk etter å ha lest disse tallene. Det var nærmere forventet grunnet de skyhøye prisene på mange essensielle varer som bensin, strø, og mat. I tillegg øker styringsrenten i lignende fart som en rakett på kurs mot himmelen. Dette strammer på etterspørselen etter andre varer. På tilbud siden har vareflyten vært høy, så bedrifter har måtte jobbe for å subsidiere etterspørselen, men den har falt i etterkant.

Kan være positivt

Selv om PMI-indeksen viser nedgang, kan dette være avkjølende for en økonomi som har vært glohett. Høy lagerbeholdning og lavere etterspørsel kan minske inflasjon i og med at varene fortsatt må ut. Dermed kan den skyhøye forbruker aktiviteten bremse, noe Norges Bank har som mål. 

52,3 > 49,6

Selv med nedgang i tallene er PMI-indeksen her til lands fortsatt over 50. Dermed har vi fortsatt økt aktivitet. I resten av Europa derimot ble det nylig kunngjort en PMI-indeks på 49,6. Altså fallende aktivitet i eurosonen, og til og med lavere enn økonomers forventninger. Dette tyder på resesjon i Europa, mens her hjemme har ikke de signalene nådd riktig enda. Det er også viktig å bemerke seg å ikke dømme tallene i månedsperspektiv, men heller se på trenden over lengre tid.

 

Tilbake til bloggen

Legg igjen en kommentar