Winter is coming

Winter is coming

Mange har sikkert fått med seg at Gahr Støre og andre har spådd en tøff vinter. Nettopp fordi strømprisene er forventet å nå nye høyder, styringsrenta skal opp og en mulig resesjon er i vente.

Grunnet flere dårlige politiske valg gjennom årene har folket måtte belage seg på høyere strømpriser, på vår egen strøm. Ironisk nok stemmer dette, og verre skal det bli. Gjennom ACER-avtalen er norsk strøm koblet seg til det europeiske markedet mye mer enn tidligere. Krigen i Ukraina, pandemiens ringvirkninger og klimaendringer har forverret situasjonen. Disse punktene har skapt en knapphet på verdensbasis. Nå som Norge bidrar til forsyninger av den høye etterspørselen på gass og strøm, er Norge blitt "krigsprofitører". Men hvorfor blir `Ola Nordmann´ fattigere?

Jonas Gahr Støre

Statsminister Jonas Gahr Støre har ved flere anledninger varslet en tøff vinter i vente for økonomien. Hans holdninger og løsninger kan bli skjebnesvangert. Foto: abcnyheter.no

Strømkrise, råvaremangler, krig, inflasjon, høye energipriser, klimakrise osv. Dette er noen av overskriftene man leser i dagsavisa. Men hva skyldes alt dette og hvordan kan det egentlig bli verre? Vel, først og fremst er det viktig å understreke roten i alt dette. Når du leser de nevnte overskriftene er det lett å tro at krigen i Ukraina, og dårlig norsk strøm politikk er årsaken. Ja visst nok stemmer dette overordnet, men det må graves dypere for å forstå de økonomiske utspillene og hvordan vinteren kan bli en skjebnesvanger for alle sammen, spesielt politikerne.

 Inflation Rate Hits 40-Year High, Driving 'Real' Wages Down

Foto: sanews.gov.za

Vladimir Putins energispill

Russland er verdens mest sanksjonerte land for øyeblikket og står overfor noen av de tøffeste sanksjonene i nyere tid. Dette har skapt en reaksjon fra Vladimir Putin. En av disse er at gassen som nå selges til Europa, må kjøpes i rubel (russisk valuta). Dette nekter mange europeiske land å gjøre. En annen reaksjon har vært å skru ned på gasskranene. Noe som har skapt høyere etterspørsel enn tilbud, og dermed høyere priser. Russland har stått for over 40% av gassforsyningen til Europa, via kabler som ligger praktisk til rette for god distribusjon rundt i Europa. Nå som det er redusert, må det oppsøkes til andre land som eksporterer gass.

Problemet er at de største gassprodusenter ligger rundt i verdens hjørner og forsyningen til Europa er en nøtt vanskelig å knekke. Norge er nærmeste syn fra Europa sett med gassbriller. Men Norge eksporterer på full kapasitet med størst forsyning til Storbritannia. Siden etterspørselen er høy, og Norge forsyner både olje, gass og strøm kan man trygt si at Norge AS håver inn. Europa ser ut til å ha greid seg någenlunde, men det er her det kjente ordtaket fra serien Game of Thrones lurker inn.

"Winter is coming"

Når husholdninger og bedrifter må bekjempe kulden krever det enorme mengder energi. Eksperter er redd for at etterspørselen vil utmanøvrere tilbudet. Hvordan løser politikerne dette? Strømstøtte? Mindre eksport av kraft? Lette på sanksjonene? Uansett hvordan kronen flippes, vil et valg resultere i en konsekvens. Strømstøtte (også til bedrifter) vil bekjempe inflasjon og utgifter, noe som er positivt. I mellomtiden vil også støtten ikke bidra til å løse tilbud/etterspørsel problematikken. Økt støtte vil bare bidra til å bruke mer fra vannmagasinene og dermed øke etterspørselen korrelasjonelt. 

 

Strømprisene i 2022, målt mot snittet fra 2016-2020. Kilde: Nord Pool

To av Norges fremste politikere per dags dato Jonas Gahr Støre, og Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum har vært i hardt vær egentlig siden valget i 2021. Noen kaller dem uheldige, for å entre en tid med mye usikkerhet og en bølge av kriser. Andre kaller dem tafatte, og løsningsdeorienterte. Heldigvis er det ikke situasjoner som definerer de, men deres løsninger og konsekvensene som følger. Derfor er kursen videre, både for folket og politikerne i deres hender. Problemet som helst bør løses effektivt er strømkrisen.

For Gahr Støre er nemlig ikke vært flink til å oppmuntre til det som er i vente. Han nevner ved flere anledninger at tiden i vente blir tøff, og økonomien strammere for det norske folk. Selv om dette er sant, skaper han en stemning som ikke virker oppmuntrende. Det er vanlige folks tur, å betale Jonas. 

^^^Fun fact: Visste du at Sverige har importert norsk strøm, og solgt det tilbake til oss opptil 4x innkjøpsprisen. 

Det er ingen tvil i at høyere strømpriser rammer din bedrift. I mellomtiden er det også positive tider i vente. Selv om vinteren blir stramt, er det også i vinter folk shopper mest. Black Friday, jula og ferien bidrar til høy aktivitet, spesielt i netthandel. Forbereder du deg godt, vil salgene også øke. Sparer du smart på strømmen, og sørger for god mobilitet denne vinteren, vil du fortsatt ha god likviditet strømkrise eller ei. Derfor er det essensielt å møte tiden i vente med et smil og gjøre det beste man kan.

Tilbake til bloggen

Legg igjen en kommentar