Enkeltforetak vs AS

Enkeltforetak vs AS

Enkeltmannsforetak vs Aksjeselskap?


Et spørsmål mange stiller seg når det skal åpnes et foretak er ENK eller AS. De to selskapsformene har sine fordeler og ulemper, men alt beror på hva slags type arbeid foretaket ditt skal utføre.


Enkeltmannsforetak

Enkeltmannsforetak, eller enkeltpersonsforetak er et selskapsform der næringsvirksomheten er gjerne 100% eid av en person. Fra et juridisk perspektiv er dette foretaket og enkeltpersonen under samme juridiske enhet. Noe som vil si at alle regninger og risiko vil ramme deg som person og ikke foretaket. Innehaveren av foretaket er fullt ansvarlig for dets forpliktelser, også med sin private formue og sikkerhet.


Aksjeselskap

I et aksjeselskap derimot har ingen av deltakerne et personlig ansvar overfor selskapets forpliktelser. Her kan man for eksempel slå selskapet konkurs hvis nødvendig. Et aksjeselskap har et innbetalt aksjekapital fordelt på antall aksjer i selskapet. Det koster 30 000,- (hvorav 5 570,- i avgift til brønnøysundregisteret). De resterende 24 430,- har du til gode i selskapet som kan distribueres som det måtte ønskes.


Hva skal jeg velge?

Å registrere et ENK er gratis kontra registrering av AS. I et ENK er det færre skattemeldinger som må leveres, og dermed mer tid man slipper på det juridiske. I et AS må det dokumenteres flere ting. I tillegg er du pliktig til å ha en revisor hvis driftsinntektene overstiger 6 millioner. Det trengs ikke i et ENK. I valgets kval må du først understreke hva slags type arbeid du skal utføre, hva visjonen er og hvor mange ansatte du planlegger å ha. Skal du utføre tjenester hvor du ikke selger noe fysisk, kan det være smart å ha ENK. Skal du åpne en nettbutikk hvor du tenker å ha ansatte er AS nok det lureste. Nettopp fordi at en nettbutikk har større risiko fordi man først bruker penger, for så å tjene penger senere. En tjeneste henter pengene først, noe som påløper mindre risiko. Det mange gjør er å først starte et ENK for så å senere bytte til AS. Planlegger du å leve av bedriften, er nok AS det lureste. Dette er fordi du kan ansette deg selv i ditt eget AS og få tilgang til goder som feriepenger samt sykepenger fra NAV. I et ENK derimot kan du ikke dette fordi du og enkeltpersonforetaket er samme juridiske person.


Holdingselskap? 


Denne selskapsformen har veldig mange hørt om, men kan ikke helt sette en frase på det. Et holdingselskap er enkelt og greit et aksjeselskap med en enkel oppgave: eie et annet aksjeselskap. Holdingselskapet refereres som et moder/mammaselskap, mens selskapet det eier blir dets datterselskap. Denne selskapsformen er lur hvis du planlegger å åpne flere selskap uten å hyppig ta utbytte. For her kan du nemlig bruke overskuddet i selskap A, og overføre dette til selskap B uten å måtte skatte på dette. Har du to aksjeselskap uten et holding, må du først ta ut pengene fra selskap A, skatte av dette før du kan sette det inn i selskap B. Her kan du lese mer om dette https://enklerestart.no/blogg/tips-og-rad-til-hvordan-starte-holdingselskap/#2-velge-navn-p%C3%A5-holdingselskapet 


Denne artikkelen har tatt for seg selskapsformene Enkeltmannsforetak, Aksjeselskap og Holdingselskap. Er du en som er i ferd med å etablere en bedrift for første gang, kan det være lurt å starte et ENK. Planlegger du å drive med dette litt på siden som en hobbyvirksomhet, er Enk perfekt for deg. Planlegger du å ta selskapet til nye høyder og leve av dette bør du velge et AS. Da får du også flere fordeler som at du kan ta ut feriepenger, og motta sykepenger fra NAV. I et AS er du ansatt, og har rett på samme goder som om du skulle vært ansatt hos noen andre. I et Enk har du ikke rett på disse, enkelt og greit fordi du ikke kan ansette deg selv. Planlegger du å åpne flere selskaper, kan holdingselskap være den rette selskapsformen for deg. Da kan du nemlig overføre penger mellom selskapene uten å måtte skatte betydelig.


Referanser:

https://enklerestart.no/blogg/tips-og-rad-til-hvordan-starte-holdingselskap/#2-velge-navn-p%C3%A5-holdingselskapet 
Tilbake til bloggen