Salgsvilkår

Partene

Selger er Norges Netthandel AS

Adresse: Skjelfossveien 30, 1827 Hobøl

Epost: contact@smarterinput.com

Org nummer: 927 377 349

Og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

 

Betaling 

Selgeren kan kreve betaling for tjenesten fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som tjenesten betales.

Tjenestene kan betales for via - Vipps, Paypal og Stripe

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.


Levering 

Siden det er salg av tjenester/kurs så må det stå noe om når tjenesten leveres, samt frist for ombooking og avbestilling. 

Ved kjøp av kurs vil kjøper motta kurset umiddelbart etter at bestillingen er lagt inn. Kurset vil sendes på e-post automatisk og kjøper får tilgang til permanent tilgang til kurset.

Ved kjøp av ferdigstilt nettbutikk vil eierskapet overføres i løpet av 3 virkedager, men det kan fremstå forsinkelser hvis kjøper ønsker å endringer på nettbutikken. En forhåndsvisning av nettbutikken vil sendes før eierskapet overføres. 

Ved kjøp av mentorship/coaching vil det være 2 timer i uken i løpet av 4 uker. Tidspunktene for møtene avtales etter bestilling via e-post.

Det er mulighet for å avbestille mentorship før første møte. Tilgang til kurset blir gitt umiddelbart og det vil ikke være mulig å avbestille kurset.

Design og produksjon av de ferdigstilte nettbutikkene starter umiddelbart og ved avbestilling må det betales et gebyr på 50% av kjøpssummen. 


Angrerett 

Hos SharkMedia.no selges tjenester og dersom tjenesten ikke stiller til dine forventninger kan du ta kontakt slik at begge parter kan finne en rimelig løsning. I utgangspunktet er det ikke mulig å heve kjøpet etter at tjenesten er levert eller gjennomført. 

For at tjenestene som selges på SharkMedia.no skal være lønnsomme stilles det krav fra kjøperen om at jobben gjøres, tjenestene er steg for steg kurs med forklaringer og strategier.

Mangel ved tjenester/varer - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist 

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig. Til e-post: contact@smarterinput.com

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom tjenesten ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.


Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.