Markus Klepp Kraiem


Markus Klepp Kraiem er en ung seriegrunder oppvokst på Hauketo. Han startet sitt første selskap som 17 åring i 2017. Selskapet som i dag er Norges tredje raskest voksende selskap; MyStuff Norge AS. Fra 2020-2023 har selskapet omsatt for over 200 millioner kroner uten ekstern kapital.

En ekstremt tøff reise fra 2017-2023 har gitt han enorm erfaring og kunnskap som nå har blitt til et rammeverk som brukes for å skape ny konsepter, hjelpe andre med sette i gang og skalere sine selskaper. Reisen har gitt Markus mentaliteten og filosofien som kreves for å klare å overkomme utfordringene som oppstår på veien mot målene.

Han er kjent for sin disiplin, mentalitet og ekspertise innen forretningsutvikling, strategi og markedsføring.

Markus har fullført videregående, men har ingen videreutdanning. I dag er han involvert i flere selskaper i flere bransjer. Utover det er han en aktiv profil i sosiale medier, hvordan deler sin reise og kunnskap med andre.

Hans mål er å tilrettelegge for resultater og vekst privat og profesjonelt, for grundere i Norge.

La oss connect:
Instagram: @markusklepp
Youtube: @markusklepp
LinkedIn: Markus Klepp Kraiem
Markus Klepp Kraiem